Những Bức Ảnh Ngược Sáng Phần 2

27/01/2022 08:11 578

Cuối cùng em cũng là của anh, là người yêu của anh khi chúng mình cùng đỗ vào trường đại học. Những ngày tháng ấy thật hạnh phúc biết bao, thế nhưng anh lạ...