Pháp dỡ bỏ lệnh giới nghiêm và nới lỏng quy định đeo khẩu trang

29/06/2021 08:18 626

Pháp dỡ bỏ lệnh giới nghiêm và nới lỏng quy định đeo khẩu trang.

Do tình hình dịch Covid-19 tại Pháp đã được cải thiện đáng kể, Chính phủ nước này sẽ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm và nới lỏng quy định đeo khẩu trang ngay trong những ngày tới.

Nguồn: vov.vn - https://vov1.vov.gov.vn/the-gioi/phap-do-bo-lenh-gioi-nghiem-va-noi-long-quy-dinh-deo-khau-trang-17062021-c7-72659.aspx