Siết tín dụng để giảm rủi ro cho thị trường bất động sản

12/12/2019 11:28 957

Như định hướng đưa ra từ đầu năm nay ngân hàng nhà nước thực hiện việc siết lại giới hạn dùng vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn của các ngân hàng theo lộ trình 3 năm.