Thẩm định chất lượng khẩu trang bị quản lý thị trường thu giữ

20/02/2020 09:50 399

Khẩu trang y tế bị tạm giữ, nếu có kết quả kiểm nghiệm đạt chất lượng thì nhanh chóng hoàn tất thủ tục để đưa ra thị trường phục vụ nhân dân