Thần Điêu Hiệp Lữ - Phần 6 - Tập 1

21/06/2019 09:41 561

Thần Điêu hiệp lữ là phần thứ 2 của Xạ Điêu tam bộ khúc, cũng là 1 trong 6 đại danh tác của nhà văn Kim Dung

Tiếng hát nhẹ nhàng uyển chuyển vang vang trên mặt hồ. Tiếng hát phát ra từ một chiếc thuyền nhỏ. Có năm thiếu nữ đang vui vẻ cười nói ca hát vừa hái sen. Bài ca các nàng đang hát là bài từ Điệp luyến hoa của đại thi sĩ Âu Dương Tu thời Bắc Tống sáng tác...