Tiêu hủy trên 6.000 sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc

01/11/2019 14:54 793

Hà Tĩnh: tiêu hủy trên 6.000 sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc