Tình yêu tự do trong truyện "Chú vẹt mưu trí"

19/11/2020 13:25 480

Mặc dù được sống no đủ nhưng vẹt đầu đàn chẳng hề hạnh phúc.