Vận động bầu cử trực tuyến, an toàn, hiệu quả và đảm bảo tương tác 2 chiều giữa cử tri với ứng cử viên

19/05/2021 08:15 77

Vận động bầu cử trực tuyến, an toàn, hiệu quả và đảm bảo tương tác 2 chiều giữa cử tri với ứng cử viên.

Trong những ngày này, các ứng cử Đại biểu QH khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang tiến hành gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để thực hiện việc vận động bầu cử. Tại những cuộc tiếp xúc cử tri này, những người ứng cử báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Vận động bầu cử chính là cuộc sát hạch để cử tri có thêm thông tin đánh giá, sàng lọc, lấy đó làm cơ sở để lựa chọn ra những Đại biểu xứng đáng đại diện cho mình vào Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tuy nhiên có một điều đáng quan tâm là việc tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử hiện nay lại đang diễn ra vào thời điểm dịch bệnh Covid 19 đang có những diễn biến rất phức tạp. Vậy làm thế nào để các cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử vừa đảm bảo đúng pháp luật, có chất lượng, hiệu quả, vừa đáp ứng các yêu cầu phòng chống dịch bệnh

Nguồn: vov.vn - https://vov1.vov.gov.vn/quoc-hoi-voi-cu-tri/van-dong-bau-cu-truc-tuyen-an-toan-hieu-qua-va-dam-bao-tuong-tac-2-chieu-giua-c-c15-71644.aspx