Băn khoăn lựa chọn giữa 2 chàng trai

14/11/2019 10:57 959

Năm nay em đã tốt nghiệp ra trường. Gia đình và bạn bè đều khuyên chọn lấy một người đàn ông phù hợp để sau này lấy làm chồng nhưng hiện tại rất phân vân giữa hai người đàn ông.