Bao lâu để quên một cuộc tình

15/04/2020 10:56 584

Chúng ta thường nói thời gian sẽ giúp ta những nỗi buồn sẽ qua nhưng không ai biết sẽ mất bao lâu.