Bảo vệ dữ liệu cá nhân - Chủ động phòng tránh trên những nền tảng xuyên biên giới

14/09/2021 08:25 373

Bảo vệ dữ liệu cá nhân - Chủ động phòng tránh trên những nền tảng xuyên biên giới.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là các loại dữ liệu cá nhân xuyên biên giới ở nước ta đang đặt ra nhiều thách thức về chính sách - pháp lý, trong đó cần quan tâm đến các vấn đề như an ninh mạng, bảo vệ quyền riêng tư, khả năng thực thi pháp luật khi các vi phạm xảy ra từ các nền tảng xuyên biên giới. Ông Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam - cho biết: Việt Nam được đánh giá là 1 trong 10 nước có lượng dữ liệu luân chuyển xuyên biên giới lớn nhất trên thế giới. Xu thế này phản ánh một cách tích cực tiềm năng và cơ hội của Việt Nam, nhưng cũng đem tới nhiều thách thức trong bảo vệ an toàn dữ liệu cho người sử dụng cũng như quyền riêng tư của mỗi người. Do đó, cần chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân trên các nền tảng xuyên biên giới.

Nguồn: Theo vov.vn - https://vov1.vov.gov.vn/ket-noi-cong-nghe/bao-ve-du-lieu-ca-nhan-chu-dong-phong-tranh-tren-nhung-nen-tang-xuyen-bien-gioi-c22-74958.aspx