Cả nước nhìn về Thủ đô, Thế giới nhìn vào Thủ đô

10/10/2019 04:57 757

Cách đây tròn 65 năm, ngày 10/10/1954, cả Hà Nội tưng bừng niềm vui đón chào đoàn quân chiến thắng tiến về giải phóng Thủ đô.

Phát huy truyền thống anh hùng, 65 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đã chung sức đồng lòng xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, hội nhập mạnh mẽ trong công cuộc toàn cầu hóa. Trong số nhiều nguồn lực để phát triển, Hà Nội đặc biệt coi trọng nguồn nhân lực chất lượng cao.