Cồn Vành – điểm khám phá hoang sơ, hấp dẫn ở Thái Bình

20/02/2020 09:24 73

Cồn Vành “Tuần Châu của quê lúa”- điểm du lịch hè đang rất hấp dẫn du khách trong và ngoài tỉnh