Giữ gìn vẻ đẹp trong lành của lễ hội truyền thống

13/12/2019 11:47 958

Chúng ta đang ở trong tháng giêng, mùa lễ hội truyền thống đặc sắc của dân tộc. Đâu đâu cũng thấy dòng người chảy hội, song có phải ai cũng hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của điểm di tích hay lễ hội.