Định hướng nghề nghiệp cho con cái

16/04/2021 13:40 852

Con gái lớn năm nay thi đại học, chúng tôi muốn hướng con làm công việc kinh tế nhưng con gái lại không nghe, muốn theo ngành tâm lý. Tôi phải làm sao đây?