Đồng Sỹ Nguyên- Vị tướng tài ba- anh hùng của đường Trường Sơn huyền thoại

15/05/2020 09:08 453

Là vị tướng tài ba, chiến lược, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đồng thời là một vị chỉ huy dũng cảm, gương mẫu