Em chia tay chỉ vì không hiểu cho hoàn cảnh gia đình tôi

13/11/2019 11:25 426

Cho đến bây giờ khi em đã rời xa, tôi vẫn không thể tự trả lời được câu hỏi: Vì sao em ra đi? Vì sao em nói yêu tôi nhưng lại không thể thấu hiểu cho hoàn cảnh gia đình tôi?