Giá trị lịch sử của chiến thắng Đồng Lộc

07/10/2020 08:32 308

Chiến thắng Đồng Lộc là kết tinh của lòng dũng cảm, tình thần nhanh nhẹn, xông xáo, tuân thủ kỉ luật nghiêm ngặt.

Đồng Lộc đã trở thành đỉnh cao của cuộc chiến tranh nhân dân, là biểu tượng sức mạnh tổng hợp của nhiều lực lượng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu gồm: Thanh niên xung phong, dân quân du kích, nhân dân địa phương, bộ đội pháo cao xạ, bộ đội công binh, bộ đội thông tin và các ngành Công an, Giao thông, Bưu điện. 

Nguồn: theo vov.vn - http://vov2.vov.vn/dat-nuoc-ngan-nam/gia-tri-lich-su-cua-chien-thang-dong-loc-c52-27523.aspx