Hàng ngũ phe cộng hòa vững chắc trước kỳ bầu cử quan trọng

11/02/2020 09:34 89

hàng ngũ phe Cộng hòa vững chắc trước kỳ bầu cử, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump được tuyên vô tội tại phiên xét xử ở Thượng viện