Những việc cần làm để doanh nghiệp và nền kinh tế có thể tận dụng tối đa các cơ hội mà Hiệp định EVFTA mang lại

11/06/2020 09:51 660

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (gọi tắt là hiệp định EVFTA)

http://vov1.vn/tim-kiem/nhung-viec-can-lam-de-doanh-nghiep-va-nen-kinh-te-co-the-tan-dung-toi-da-cac-co-c47-60506.aspx - Nguồn vov.vn