Tả Thanh Oai - mảnh đất hiếu học nổi tiếng đất kinh kỳ

20/05/2020 09:16 749

Tả Thanh Oai còn được gọi là làng Tó nay thuộc xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nộ