Tại sao giá thịt lợn vẫn cao, khi nguồn cung đã dồi dào?

17/02/2020 14:11 331

Câu hỏi đặt ra ở đây là có nhóm lợi ích nào đủ mạnh để thao túng, chi phối được giá trên thị trường như vậy?