Tăng cường bảo tồn và phát triển di sản thế giới của Việt Nam

25/12/2019 09:12 256

Việc giải quyết hài hòa giữa bảo tồn và phát triển các di sản thế giới của Việt Nam đang cần được quan tâm đúng và đủ.