Tể tướng, Tiến sĩ Nguyễn Mậu Tài - vị quan mẫu mực triều Lê - Trịnh

10/07/2020 09:44 716

Tể tướng, Tiến sĩ Nguyễn Mậu Tài sinh năm 1616, là người làng Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội

http://vov2.vov.vn/dat-nuoc-ngan-nam/te-tuong-tien-si-nguyen-mau-tai-vi-quan-mau-muc-trieu-le-trinh-c52-34418.aspx - Nguồn vov.vn