Tôn Đức Thắng - Tấm gương cách mạng mẫu mực

29/07/2020 08:06 280

Chủ tịch Tôn Đức Thắng- Bác Tôn là người chiến sỹ cộng sản kiên cường, mẫu mực, nhà lãnh đạo tận tụy của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chủ tịch Tôn Đức Thắng- Bác Tôn kính mến của chúng ta là người chiến sỹ cộng sản kiên cường, mẫu mực, nhà lãnh đạo tận tụy của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; người bạn chiến đấu gần gũi, thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người con ưu tú của quê hương An Giang.

Nguồn: vov.vn - http://vov2.vov.vn/dat-nuoc-ngan-nam/ton-duc-thang-tam-guong-cach-mang-mau-muc-c52-27692.aspx