Văn bia Tây Tiến điểm đến của du lịch lịch sử

10/03/2020 09:35 257

khi đến với Mộc châu, Sơn La, đó là khu di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến