Vì sao gần 3 triệu ha rừng vẫn chưa có chủ?

11/10/2021 08:04 291

Vì sao gần 3 triệu ha rừng vẫn chưa có chủ?