Bình chọn tác phẩm văn học, nghệ thuật "Những bản hùng ca của đất nước"

30/05/2024 13:38 181

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phát động bình chọn 50 tác phẩm văn học và nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống n...

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, đây là hoạt động nhằm tôn vinh, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, đóng góp quan trọng của văn học và nghệ thuật biểu diễn Việt Nam trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về văn hóa, văn nghệ.

"Hoạt động này cũng nhằm cổ vũ, động viên, phát huy tài năng, tâm huyết của đội ngũ văn nghệ sĩ trong và ngoài nước, ghi nhận đóng góp của họ trong xây dựng nền văn học, nghệ thuật Việt Nam đa dạng, phong phú, phát huy sức mạnh của đội ngũ này với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động cũng là minh chứng cụ thể trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật sau ngày đất nước thống nhất", Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông

Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại Việt Nam đứng tên tác giả các tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam được sáng tác từ tháng 5/1975 đến ngày 30/4/2024, có giá trị tư tưởng nghệ thuật cao; các tác phẩm văn học, sân khấu, âm nhạc, múa đã được công bố, sử dụng dưới hình thức xuất bản, dàn dựng và biểu diễn phục vụ công chúng. Riêng đối với văn học, không bình chọn tổng tập, tuyển tập, tác phẩm in chung, nhiều tác giả, bộ tiểu thuyết chưa xuất bản trọn bộ.

Lĩnh vực văn học bình chọn 15 tác phẩm gồm các thể loại tiểu thuyết, trường, truyện ngắn, tập thơ.

Lĩnh vực sân khấu bình chọn 15 tác phẩm, gồm các thể loại kịch nói, tuồng, chèo, cải lương, ca kịch.

Lĩnh vực âm nhạc bình chọn 10 tác phẩm, gồm các thể loại giao hưởng, hợp xướng, nhạc kịch, ca khúc.

Lĩnh vực múa bình chọn 10 tác phẩm gồm thơ múa, tổ khúc, kịch múa.

Theo quy chế đưa ra, 50 tác phẩm văn học và nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất được bình chọn là những tác phẩm nổi bật của các tác giả trong và ngoài nước sáng tác trong khoảng thời gian từ tháng 5/1975 đến ngày 30/4/2024 Theo quy chế đưa ra, 50 tác phẩm văn học và nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất được bình chọn là những tác phẩm nổi bật của các tác giả trong và ngoài nước sáng tác trong khoảng thời gian từ tháng 5/1975 đến ngày 30/4/2024

Trong đó, tác phẩm văn học được bình chọn phải có tính nhân văn sâu sắc; có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ưu tiên bình chọn tác phẩm phản ánh về đề tài cách mạng trong thời kỳ đổi mới; ca ngợi về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; những thắng lợi và những thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng sau ngày đất nước thống nhất 30/4/1975.

Tác phẩm sân khấu, âm nhạc, múa được bình chọn phải có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào việc thay đổi nhận thức của nhân dân trong sự nghiệp phát triển văn hóa, nghệ thuật Việt Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Tác phẩm được bình chọn cần có giá trị đặc biệt xuất sắc và đóng góp vào sự phát triển phong phú, đa dạng về hình thức nghệ thuật. Trong đó, ưu tiên bình chọn những tác phẩm đã được tặng các Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật; hoặc các giải thưởng tại các cuộc thi, liên hoan chuyên nghiệp trong và ngoài nước.

Sau lễ phát động,  Hội đồng bình chọn sẽ làm việc trách nhiệm, công tâm để bình chọn ra những bản hùng ca đất nước tiêu biểu, xuất sắc hướng tới 50 năm ngày non sông thành một dải Sau lễ phát động, Hội đồng bình chọn sẽ làm việc trách nhiệm, công tâm để bình chọn ra những bản hùng ca đất nước tiêu biểu, xuất sắc hướng tới 50 năm ngày non sông thành một dải

Thời gian gửi tác phẩm bình chọn từ tháng 6/2024 đến hết ngày 31/12/2024. Thời gian bình chọn của Hội đồng sơ khảo từ ngày 1/1/2025 đến 15/3/2025. Thời gian bình chọn của Hội đồng chung khảo từ ngày 16/3/2025 đến 15/4/2025.

Tác giả có tác phẩm bình chọn gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ: Phòng Văn học, Cục Nghệ thuật biểu diễn (32 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội).

Lễ Tổng kết và vinh danh 50 tác phẩm văn học và nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất dự kiến vào ngày 30/4/2025.

Nguồn: theo vov.vn - https://vov2.vov.vn/van-hoa-giai-tri/binh-chon-tac-pham-van-hoc-nghe-thuat-nhung-ban-hung-ca-cua-dat-nuoc-48437.vov2