Khánh thành Hầm Hải Vân 2 - hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á

11/01/2021 14:49 337

Hầm Hải Vân 2 - hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á do người Việt Nam chúng ta làm chủ công nghệ thi công chính thức được khánh thành.