Bộ GTVT quyết định thanh tra các dự án thu phí không dừng trên toàn quốc

21/06/2021 14:34 945

Bộ GTVT quyết định thanh tra các dự án thu phí không dừng trên toàn quốc.