Dừng toàn bộ chuyến bay chở khách giữa các địa phương giãn cách XH

13/08/2021 10:24 709

Dừng toàn bộ chuyến bay chở khách giữa các địa phương giãn cách XH.