Các hãng hàng không phục hồi hoàn toàn thị trường nội địa và có dấu hiệu tăng trưởng tích cực

21/09/2020 16:47 795

Các hãng hàng không phục hồi hoàn toàn thị trường nội địa và có dấu hiệu tăng trưởng tích cực.