Có thai trong những tình huống không ngờ

15/10/2020 09:03 910

Có thai khi quan hệ bằng miệng, đậu thai trong những tư thế "hóc hiểm", tránh thai bằng cách nhảy lò cò...

Tất cả những “rắc rối” liên quan đến chuyện thụ thai được Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, làm việc tại Trung tâm Nam học và hiếm muộn Việt Bỉ giải tỏa trong Chuyện thầm kín trên VOV2 FM 96,5.

Nguồn: theo vov.vn - http://vov2.vov.vn/chuyen-muc-chuyen-kho-noi/co-thai-trong-nhung-tinh-huong-khong-ngo-c116-24985.aspx