GS.TS Trương Quốc Bình: Cần nghiêm trị những hành vi xâm hại di sản

05/03/2020 09:36 643

Thời gian qua, báo chí và dư luận “nóng” lên vì câu chuyện hàng loạt công trình di tích, di sản văn hóa