Hà Nội - Thành phố vì hòa bình

02/03/2020 09:31 320

Ngày 16/7/1999, Hà Nội là thành phố đầu tiên của khu vực Châu Á vinh dự được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”