Lời nguyền Ngải đen Phần 2

11/11/2020 08:27 844

Ở đầu thôn Đồng Lạc, có ông Nguyễn Cao Cừ cũng là họ Nguyễn gốc sống ở đây từ lâu lắm rồi.

 Chi họ của ông cũng vì bị ám bỏ giống ngải đen này mà sau cứ bị lụi dần lụi dần đi. Người họ Nguyễn truyền tai nhau rằng, giống loài Ma ngải đen không chỉ rình bắt hồn người họ Nguyễn, mà nó còn ám cho gia đình người thuộc dòng họ này khó có con, thậm chí là gần như rất hiếm hoi chuyện có con. Để cho dòng họ Nguyễn phải tuyệt tử tuyệt tôn.