Nhiếp ảnh gia Lê Bích: Giếng là nơi tụ thủy tích phúc của làng

11/05/2020 13:43 731

“Cây đa – Giếng nước – Sân đình” là 3 biểu tượng góp phần vẽ nên bức tranh tiêu biểu về các làng quê của nước Việt ta