Phong cách sống của Hồ Chí Minh: Nghị lực và sự quyết tâm phi thường

14/07/2020 08:44 779

Hồ Chí Minh - Một tấm gương sáng về ý chí, tinh thần vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để tìm được con đường cứu nước

Hồ Chí Minh - Một tấm gương sáng về ý chí, tinh thần vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để tìm được con đường cứu nước, đưa con thuyền cách mạng đến bến bờ thành công, đem lại tự do hạnh phúc cho nhân dân. PGS.TS Phạm Xanh, khoa Lịch sử, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội phân tích rõ hơn điều này.

http://vov2.vov.vn/dat-nuoc-ngan-nam/phong-cach-song-cua-ho-chi-minh-nghi-luc-va-su-quyet-tam-phi-thuong-c52-26875.aspx - Nguồn vov.vn