Thương mại hóa văn hóa: Tốt hay xấu?

25/06/2020 13:55 952

Ở xã hội phương Tây, từ lâu các ấn phẩm văn hóa đã gắn chặt với yếu tố thương mại, làm ra để bán

http://vov2.vov.vn/nhip-song-van-hoa/thuong-mai-hoa-van-hoa-tot-hay-xau-c4-34303.aspx - Nguồn vov.vn