Văn miếu Xích Đằng - Biểu tượng tinh thần hiếu học của người dân phố Hiến

10/06/2020 09:16 889

Văn miếu Xích Đằng hay còn gọi là văn miếu Hưng Yên thuộc phường Lam Sơn, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

http://vov2.vn/dat-nuoc-ngan-nam/van-mieu-xich-dang-bieu-tuong-tinh-than-hieu-hoc-cua-nguoi-dan-pho-hien-c52-27960.aspx - Nguồn vov.vn