Cảnh sát giao thông toàn quốc mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết 2022

16/12/2021 09:47 889

Cảnh sát giao thông toàn quốc mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết 2022.