Đường bay quốc tế dự kiến bắt đầu từ 15/9 đã phải hoãn do các yếu tố chủ quan

16/09/2020 10:08 609

Đường bay quốc tế dự kiến bắt đầu từ 15/9 đã phải hoãn do các yếu tố chủ quan.