Vietnam Ariline tăng tần suất các chuyến bay đi và đến Đà Nẵng sau khi dịch Covid-19 dần được kiểm soát

11/09/2020 16:53 248

Vietnam Ariline tăng tần suất các chuyến bay đi và đến Đà Nẵng sau khi dịch Covid-19 dần được kiểm soát.