Làng đúc đồng Ý Yên: Lửa nghề vẫn sáng

03/02/2020 14:38 80

Từ lâu, làng nghề đúc đồng Tống Xá, xã Yên Xá, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đã vang danh khắp chốn bởi sự tinh xảo, tài hoa.