Ma nữ ở đồn điền cao su

16/10/2019 09:59 966

những người phụ nữ bị bóc lột, đánh đập tàn bạo. Máu thịt của họ đã nuôi dưỡng những mầm cây xanh tốt, để chúng kể lại câu chuyện đau thương của một thời kì đen tối trong lịch sử Việt Nam.