TP. Hà Nội chính thức khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, sau hơn 2 năm thi công.

10/09/2023 08:33 182

TP. Hà Nội chính thức khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, sau hơn 2 năm thi công.