Những tích sử không phải ai cũng biết

26/06/2020 13:55 965

Vì sao đang làm quan dưới thời Lê – Trịnh, Ngô Thì Nhậm lại quyết định theo nhà Tây Sơn và giúp Vua Quang Trung?

http://vov2.vov.vn/dat-nuoc-ngan-nam/nhung-tich-su-khong-phai-ai-cung-biet-c52-27565.aspx - Nguồn vov.vn