Tập đoàn Boeing dừng hoạt động toàn bộ 128 máy bay Boeing 777 do có động cơ tương tự trong sự cố máy bay tại Mỹ hôm 20/2 vừa qua

01/03/2021 14:25 138

Trong khi đó, Anh tạm thời hạn chế dòng máy bay này bay vào không phận.