Tp HCM thí điểm thu phí 50.000 đồng một xe máy để kiểm soát khí thải, liệu có phí chồng phí?

22/12/2020 13:47 103

Tp HCM thí điểm thu phí 50.000 đồng một xe máy để kiểm soát khí thải, liệu có phí chồng phí?