Hôm nay diễn ra Hội nghị trực tuyến triển khai các dự án thành phần trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông

08/07/2021 11:07 544

Hôm nay diễn ra Hội nghị trực tuyến triển khai các dự án thành phần trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông.